ไทย | eng
หน้าแรก โปรโมชั่น แบบห้อง & ราคาห้อง สิ่งอำนวยความสะดวก รวมภาพ ทำเลที่ตั้ง ติดต่อเรา

ชาญนรา เพลส


อพาร์ทเมนท์คุณภาพเยี่ยมบนถนนลาดพร้าว สร้างเสร็จใหม่ ทันสมัย สงบ ร่มรื่น และมี ความเป็นส่วนตัว พร้อมเฟอร์นิเจอร์และสิ่ง อำนวยความสะดวกครบครัน สามารถเข้า
อยู่ได้ทันที ใกล้ ร.พ. ลาดพร้าว ร.พ. เวชธานี
เดอะมอล์ บางกะปิ เทสโก้โลตัส ฟู๊ดแลนด์
มหาวิทยาลัยรามคำแหง และธนาคาร
มีบริการอินเตอร์เนต ความเร็วสูง, เคเบิ้ลทีวี
ฟรี 80 ช่อง, ระบบความปลอดภัย 24 ช.ม.
กล้องวงจรปิดทั้งภายในและภายนอกตึก
 

โปรโมชั่น

= 4000 baht no charge up just fix at 32.5 $_CONF[shipping_charge_list] = Array(0, 0 , 0); //UPS config $_CONF[ups_user] = "prr2006"; $_CONF[ups_passwd] = "starhong"; $_CONF[ups_access_key] = "2BE8C66F56A3427C"; //xml access key $_CONF[ups_url] = "https://www.ups.com/ups.app/xml/Rate"; //topic $_CONF[topic_list_num] = 30; //num of topic in list page $_CONF[topic_block_num] = 10; //num of topic in block $_CONF[topic_search_num] = 30; //num of topic in search page //content $_CONF[content_index_num] = 3; //num of block of content at index $_CONF[content_list_num] = 10; $_CONF[content_block_num] = 5; $_CONF[content_search_num] = 5; //content search result num $_CONF[content_feed_num] = 10; $_CONF[content_feed_title] = _COMPANY.' Contents'; $_CONF[content_feed_desp] = "Feed the lastest contents from "._COMPANY; $_CONF[content_reply_num] = 30; $_CONF[content_img_num] = 1; $_CONF[library_img_num] = 10; $_CONF[library_document_num] = 5; $_CONF[library_list_num] = 10; //product view $_CONF[product_type_model] = 13; $_CONF[product_detail_model] = 13; $_CONF[product_search_model] = 12; $_CONF[product_related_model] = 1; $_CONF[product_zoom_model] = 1; $_CONF[cart_index_model] = 1; $_CONF[checkout_step3_model] = 1; $_CONF[content_detail_model] = 19; $_CONF[content_category_model] = 18; $_CONF[content_section_model] = 17; $_CONF[event_index_model] = 12; $_CONF[event_manage_model] = 13; $_CONF[event_detail_model] = 12; //other module model $_CONF[contact_detail_model] = 18; $_CONF[account_login_model] = 2; $_CONF[account_register_model] = 2; $_CONF[download_section_model] = 13; $_CONF[download_category_model] = 17; $_CONF[download_manage_model] = 13; $_CONF[sitemap_index_model] = 17; $_CONF[product_list_num] = 12; //num of product in list page $_CONF[product_search_num] = 8; //num of product in search page $_CONF[product_feed_num] = 10; $_CONF[product_feed_title] = _COMPANY; $_CONF[product_feed_desp] = "Feed the lastest products from "._COMPANY; $_CONF[download_list_num] = 10; $_CONF[event_list_num] = 5; //payment config $_CONF[payment_method_default] = 8; //transfer config $_CONF[trf_return_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step5";//front end url $_CONF[trf_postback_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step4";//front end url //Paypal config $_CONF[pp_product_detail] = "Organic Goods"; $_CONF[pp_return_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step5";//front end url $_CONF[pp_postback_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step4";//back end url $_CONF[pp_post_url] = "https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr"; #"https://www.sandbox.paypal.com/cgi-bin/webscr"; $_CONF[http_host]."/merchant/paypal_1.php"; $_CONF[pp_merchant_id] = "mrs.jan@gmail.com"; $_CONF[pp_currency] = "USD"; $_CONF[pp_valid_status] = "Pending, Completed, In-Progress, Processed"; //Paysbuy config $_CONF[psb_product_detail] = "Organic Goods"; $_CONF[psb_return_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step5";//front end url $_CONF[psb_postback_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step4";//back end url $_CONF[psb_post_url] = "https://www.paysbuy.com/paynow.aspx"; #"https://www.paysbuy.com/paynow.aspx"; #$_CONF[http_host]."/merchant/paynow_1.aspx.php"; #https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?c=true&lang=e $_CONF[psb_currency] = ""; //840 is dollars $_CONF[psb_merchant_id] = "mrs.jan@gmail.com"; //Paysbuy credit config $_CONF[psbcr_product_detail] = "Organic Goods"; $_CONF[psbcr_return_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step5";//front end url $_CONF[psbcr_postback_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step4";//back end url $_CONF[psbcr_post_url] = "https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?c=true"; #"https://www.paysbuy.com/paynow.aspx"; #$_CONF[http_host]."/merchant/paynow_1.aspx.php"; #https://www.paysbuy.com/paynow.aspx?c=true&lang=e $_CONF[psbcr_currency] = ""; //840 is dollars $_CONF[psbcr_merchant_id] = "mrs.jan@gmail.com"; //TFB config $_CONF[tfb_product_detail] = "Organic Goods"; $_CONF[tfb_return_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step5";//front end url $_CONF[tfb_postback_url] = $_CONF[http_host]."/?m=checkout&g=step4";//back end url $_CONF[tfb_post_url] = $_CONF[http_host]."/merchant/tfb_1.php"; $_CONF[tfb_merchant_id] = "492101990441001"; $_CONF[tfb_terminal_id] = "70340493"; $_CONF[tfb_currency] = "USD"; $_CONF[tfb_ipcust2] = "202.44.52.163"; //allow guest post $_CONF[forum_guest_post] = 0; //allow guest comment $_CONF[comment_guest_post] = 0; $_CONF[allow_comment] = 0; //allow send email to forum email admin $_CONF[new_topic_alert] = 1; $_CONF[session_timeout] = 86400*1;//1 day $_CONF[cookie_lifetime] = 86400*30; $_CONF[new_lifetime] = 86400*5;//new update life time ini_set('upload_max_filesize' , '50M'); $_CONF[upload_limit] = 50000000; //50M $_CONF[img_upload_limit] = 70000; //70k $_CONF[img_avatar_limit] = 30000; //30k $_CONF[url_rewrite] = 0; $_CONF[show_written_info] = 1; $_CONF[min_keyword] = 3; $_CONF[max_keyword] = 100; $_CONF[max_search_result] = 300; $_CONF[max_image_width] = 450; $_CONF[max_avatar_width] = 85; $_CONF[jpeg_quality] = 92; $_CONF[support_img_type] = "jpg|jpeg|gif|png"; $_CONF[weblog_category_id] = 35; $_CONF[weblog_section_id] = 4; $_CONF[slide_category_id] = 6; //template #$_CONF[index_template] = 3; #$_CONF[login_template] = 4; $_CONF[popup_template] = 2; //config member_id for testing 1 is me $_CONF[noshipping_id] = 0; $_CONF[no_shipping] = 0; //checking reference upline transaction $_CONF[transaction_ref_check] = 0; //createg $_CONF[create_content_img] = 1; $_CONF[content_img_num] = 1; //water mark preference $_CONF[watermark_pos] = 'c';//water mark position n,e,s,w,ne,nw,se,sw,c (central) $_CONF[watermark_small] = 0; $_CONF[watermark_medium]= 1; $_CONF[watermark_large] = 1; //product images size width config $_CONF[content_image_width_large] = 514; $_CONF[content_image_width_medium] = 300; $_CONF[content_image_width_small] = 100; #$_CONF[content_image_height_large] = 229; #$_CONF[content_image_height_medium] = 150; #$_CONF[content_image_height_small] = 67; $_CONF[product_img_num] = 3; $_CONF[related_img_num] = 2; $_CONF[google_search_width] = 660; $_CONF[media_player_width] = 450; $_CONF[media_player_height] = 338; $_CONF[captcha_method] = 0; //1 is filter spam first $_CONF[mollom_public_key] = '252ea821a0fbdfe2252a5a1779b20f73'; $_CONF[mollom_private_key] = 'c6665aac1ed70e84a2701fa0771c69e7'; $_CONF[mollom_server_list] = Array('http://88.151.243.81', 'http://82.103.131.136'); //smtp config $_CONF[smtp_server] = "smtp.gmail.com"; //does not accept STARTTLS $_CONF[smtp_port] = 465; // try 587 if this fails $_CONF[smtp_timeout] = 60; //typical timeout. try 45 for slow servers #$_CONF[smtp_user] = "tric.ccc@gmail.com"; //your gmail account $_CONF[smtp_passwd] = "MigagioE"; //the pass for your gmail $_CONF[smtp_vssl] = 'tls'; ?>